Goście z Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”

12 października 2017 r., podczas pierwszych zajęć warsztatowych, uczniowie kl. 4g spotkali się z z panią Anną Mikrut, Prezes „Fundacji Śnieżki” i z panią Aleksandrą Małozięć, Wiceprezes Zarządu Fundacji. W spotkaniu uczestniczyła również pani dyrektor Alicja Prus. Goście rozmawiali z dziećmi na temat ich wyobrażeń i oczekiwań związanych z udziałem w programie. Każdemu uczestnikowi warsztatów wręczono egzemplarz książki P. Krzanowskiej „Świat pieniądza”. Dodatkowe egzemplarze książek Fundacja przekazała szkolnej bibliotece. Serdecznie dziękujemy.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status