Goście z Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”

12 października 2017 r., podczas pierwszych zajęć warsztatowych, uczniowie kl. 4g spotkali się z z panią Anną Mikrut, Prezes „Fundacji Śnieżki” i z panią Aleksandrą Małozięć, Wiceprezes Zarządu Fundacji. W spotkaniu uczestniczyła również pani dyrektor Alicja Prus. Goście rozmawiali z dziećmi na temat ich wyobrażeń i oczekiwań związanych z udziałem w programie. Każdemu uczestnikowi warsztatów wręczono egzemplarz książki P. Krzanowskiej „Świat pieniądza”. Dodatkowe egzemplarze książek Fundacja przekazała szkolnej bibliotece. Serdecznie dziękujemy.

Previous Post
Next Post