Uczniowie SP 11 na pożegnaniu Zbigniewa Lazarowicza

29 września w wieku 92 lat zmarł we Wrocławiu mjr Zbigniew Lazarowicz, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, a w czasach PRL aktywny opozycjonista, kolporter i drukarz.

Zbigniew Lazarowicz urodził się w 1925 r. w Jaśle. Od 1942 r. walczył w Związku Walki Zbrojnej i był słuchaczem w konspiracyjnej Szkole Podchorążych. W marcu 1944 r. został dowódcą plutonu, z którym walczył w trakcie akcji „Burza”. Zbigniew Lazarowicz był działaczem WiN, od 1945 r. ukrywał się. W 1948 r. zamieszkał we Wrocławiu, z którym związany był do końca swoich dni.

Zbigniew Lazarowicz był synem mjr. Adama Lazarowicza „Klamry”, zastępcy prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, ppłk. Łukasza Cieplińskiego, rozstrzelanego wraz z całym IV Zarządem 1 marca 1951 r. w więzieniu na Mokotowie w Warszawie. Zbigniew Lazarowicz do śmierci liczył na odnalezienie szczątków ojca na „Łączce”.

Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystościach pogrzebowych we Wrocławiu.

Previous Post
Next Post