Uczniowie SP 11 na pożegnaniu Zbigniewa Lazarowicza

29 września w wieku 92 lat zmarł we Wrocławiu mjr Zbigniew Lazarowicz, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, a w czasach PRL aktywny opozycjonista, kolporter i drukarz.

Zbigniew Lazarowicz urodził się w 1925 r. w Jaśle. Od 1942 r. walczył w Związku Walki Zbrojnej i był słuchaczem w konspiracyjnej Szkole Podchorążych. W marcu 1944 r. został dowódcą plutonu, z którym walczył w trakcie akcji „Burza”. Zbigniew Lazarowicz był działaczem WiN, od 1945 r. ukrywał się. W 1948 r. zamieszkał we Wrocławiu, z którym związany był do końca swoich dni.

Zbigniew Lazarowicz był synem mjr. Adama Lazarowicza „Klamry”, zastępcy prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, ppłk. Łukasza Cieplińskiego, rozstrzelanego wraz z całym IV Zarządem 1 marca 1951 r. w więzieniu na Mokotowie w Warszawie. Zbigniew Lazarowicz do śmierci liczył na odnalezienie szczątków ojca na „Łączce”.

Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystościach pogrzebowych we Wrocławiu.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status