Zuchy w SP 11

W naszej szkole działa Gromada Zuchowa, która liczy 20 zuchów. Na zbiórkach poprzez gry, zabawy i ćwiczenia dzieci zapoznały się z kolejnymi punktami Prawa Zucha oraz z obrzędowością gromady.
W dniach 26 – 28.05.2017 r. uczestniczyły w wiosennym biwaku 7 Szczepu Drużyn Dębickich „Invicti” w Jaworzu Górnym. Biwak o tematyce artystycznej umożliwił zuchom udział w wielu ciekawych zabawach. Podczas biegu na plakietkę szczepu zuchy spotkały Leonardo da Vinci, Mozarta, Michała Anioła i wielu innych znanych artystów, którzy wyznaczyli im interesujące zadania. Zuchy wykazały się umiejętnością lepienia w glinie, śpiewania oraz tańczenia. O zachodzie słońca usiadły z harcerzami do wspólnego ogniska. Tego samego wieczoru przy świetle pochodni złożyły uroczystą obietnicę zuchową.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status