Zuchy w SP 11

W naszej szkole działa Gromada Zuchowa, która liczy 20 zuchów. Na zbiórkach poprzez gry, zabawy i ćwiczenia dzieci zapoznały się z kolejnymi punktami Prawa Zucha oraz z obrzędowością gromady.
W dniach 26 – 28.05.2017 r. uczestniczyły w wiosennym biwaku 7 Szczepu Drużyn Dębickich „Invicti” w Jaworzu Górnym. Biwak o tematyce artystycznej umożliwił zuchom udział w wielu ciekawych zabawach. Podczas biegu na plakietkę szczepu zuchy spotkały Leonardo da Vinci, Mozarta, Michała Anioła i wielu innych znanych artystów, którzy wyznaczyli im interesujące zadania. Zuchy wykazały się umiejętnością lepienia w glinie, śpiewania oraz tańczenia. O zachodzie słońca usiadły z harcerzami do wspólnego ogniska. Tego samego wieczoru przy świetle pochodni złożyły uroczystą obietnicę zuchową.

Previous Post
Next Post