W Muzeum Armii Krajowej

Uczniowie klas szóstych, członkowie Klubu Historycznego AK, wzięli udział w wycieczce do Krakowa, gdzie zwiedzili Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”. Jest ono jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce, upowszechniającą wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych.
Formalne powołanie Muzeum AK w 2000r. poprzedził dziesięcioletni trud gromadzenia i eksponowania pamiątek historycznych przez Kombatantów Armii Krajowej.
Dotychczas Muzeum zgromadziło ponad 16 000 muzealiów – głównie darów Żołnierzy AK i ich rodzin rozsianych po całym świecie – pamiątek historycznych, często o charakterze eksponatów-relikwii.

Previous Post
Next Post