W Muzeum Armii Krajowej

Uczniowie klas szóstych, członkowie Klubu Historycznego AK, wzięli udział w wycieczce do Krakowa, gdzie zwiedzili Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”. Jest ono jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce, upowszechniającą wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych.
Formalne powołanie Muzeum AK w 2000r. poprzedził dziesięcioletni trud gromadzenia i eksponowania pamiątek historycznych przez Kombatantów Armii Krajowej.
Dotychczas Muzeum zgromadziło ponad 16 000 muzealiów – głównie darów Żołnierzy AK i ich rodzin rozsianych po całym świecie – pamiątek historycznych, często o charakterze eksponatów-relikwii.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status