Miejskie podsumowanie osiągnięć dydaktycznych i sportowych

20 czerwca w DK Kosmos odbyła się uroczystość miejskiego podsumowania osiągnięć dydaktycznych i sportowych uczniów dębickich szkół podstawowych i gimnazjów.
Na podstawie statystyk, opublikowanych przez KO Rzeszów, widać wyraźnie, że dębickie podstawówki zostały sklasyfikowane na czele województwa podkarpackiego, a nasza szkoła zajęła po raz kolejny zaszczytne pierwsze miejsce.
Podczas uroczystości finaliści i laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych i sportowych oraz ich opiekunowie odebrali listy gratulacyjne i upominki.

Wyniki konkursów

Zwycięzcy konkursów w roku szkolnym 2016/2017 klasy szóste

Previous Post
Next Post