Miejskie podsumowanie osiągnięć dydaktycznych i sportowych

20 czerwca w DK Kosmos odbyła się uroczystość miejskiego podsumowania osiągnięć dydaktycznych i sportowych uczniów dębickich szkół podstawowych i gimnazjów.
Na podstawie statystyk, opublikowanych przez KO Rzeszów, widać wyraźnie, że dębickie podstawówki zostały sklasyfikowane na czele województwa podkarpackiego, a nasza szkoła zajęła po raz kolejny zaszczytne pierwsze miejsce.
Podczas uroczystości finaliści i laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych i sportowych oraz ich opiekunowie odebrali listy gratulacyjne i upominki.

Wyniki konkursów

Zwycięzcy konkursów w roku szkolnym 2016/2017 klasy szóste

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status