Jubileusz 25 – lecia naszej szkoły

Dawno, dawno temu, 25 lat wstecz, a może jeszcze dawniej, było sobie puste pole, porośnięte drzewami i trawą. I wtedy ktoś pomyślał, że zbuduje tu szkołę, najpiękniejszą i najlepszą na świecie, w której słychać będzie rozmowy i śmiech dzieci. Jedenastkę. W ruch poszły łopaty, kielnie, koparki i betoniarki. Dzień po dniu i miesiąc po miesiącu , trudem tysięcy rąk powstała – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Dziś jest najlepsza w województwie.

8 czerwca, w Dniu Patrona Szkoły, odbyły się centralne uroczystości, kończące obchody roku jubileuszowego.

Podczas uroczystości Jubileuszu 25-lecia naszej szkoły gościliśmy żołnierzy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy – panią kapitan Izabelę Podhalańską, pana kapitana Edmunda Książka, pana porucznika Bronisława Ćwika, pana majora Jerzego Krupę, pana porucznika Stanisława Garstkę wraz z panem Maciejem Małozięciem wiceprezesem Zarządu Okręgu Tarnów oraz sekretarzem Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych.

Naszymi gośćmi byli również: Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego Ksiądz prałat Józef Dobosz oraz Matka przełożona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich siostra Małgorzata Kaput, księża i siostry zakonne, którzy uczyli w naszej szkole.

Gościliśmy także pana Ryszarda Pękalę – przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych Rady Miejskiej oraz burmistrzów- pana Mariusza Szewczyka – Burmistrza Miasta Dębica i pana Wojciecha Iwasieczkę – zastępcę burmistrza miasta Dębica.

Podziękowania złożyliśmy na ręce panów burmistrzów, którzy w czasie swych kadencji przyczynili się do rozwoju naszej placówki, dzięki którym szkoła powstawała i rozwijała się.
Byli to: pan Daniel Dąbrowski, pan Edward Brzostowski, pan Zygmunt Żabicki, pan Władysław Bielawa, pan Paweł Wolicki i pan Mariusz Trojan.
Wspólnie z nami świętowali emerytowani pracownicy Szkoły Podstawowej nr 11, którym wręczyliśmy podziękowania: pani Alina Rzewuska, pani Danuta Czudecka, pani Maria Falarz, pan Marek Gbyl, pani Maria Godek, pani Teresa Kapusta, pani Zofia Kiszka, pani Romana Kryczka, pani Alicja Kułakowska, pani Bogusława Łazarz, pani Zofia Marciniec, pani Maria Mitan, pani Halina Mroczkowska, pani Ewa Olszko – Szpunar, pani Maria Podraza, pani Maria Trzyna, pani Iwona Zaborowska, pani Maria Zawartko oraz pani Stefania Czyż.
Podziękowania złożyliśmy na ręce przewodniczących Rad Rodziców, którzy w czasie swoich kadencji dbali o współpracę rodziców z nauczycielami, wspierali rozwój szkoły, tworzyli dobrą atmosferę. Dziękowaliśmy: pani Irenie Strzałce, panu Antoniemu Wilczyńskiemu, panu Jackowi Kołodziejowi, panu Bogdanowi Witkosiowi, państwu Katarzynie i Robertowi Moskalom, obecnemu Przewodniczącemu Rady Rodziców panu Piotrowi Śliwie.
Podziękowania przyjęli panie i panowie dyrektorzy dębickich placówek oświatowych, którzy w życzliwy sposób wspierają naszą szkołę w różnych przedsięwzięciach: pani Bożena Zielińska, pani Joanna Dymitrowska, pani Agata Żmuda, pan Ireneusz Kozak, pan Jan Borek, pan Ryszard Kucab oraz pan dyrektor Stanisław Świerk, a także sponsorzy naszej szkoły: państwo Natalia i Rafał Jedlińscy, pan Stanisław Ciołek , państwo Urszula i Tomasz Hodor, pani Barbara Bassara – Poprawa, państwo Agnieszka i Marcin Myszczuk, pan Aleksander Truszczyński, pani Jadwiga Pluta, państwo Monika i Marek Różańscy, państwo Urszula i Jarosław Zybura, pan Łukasz Szuba, pan Andrzej Czarnecki, pan Ivan Mosny.
Podziękowania przyjęli pracownicy, którzy są w naszej szkole nieprzerwanie od 25 lat: pani Anna Duszkiewicz, pani Marta Strzałka, pani Renata Rachwał, pani Małgorzata Mazur- Szczerbik , pani Dorota Chodak – Domka, pani Aneta Josypów, pani Danuta Parys, pani Violetta Sobuś, pani Stanisława Szlachta i pan Andrzej Piasecki.
W drugiej części uroczystości scenę opanowały skrzaty, krasnale, elfy i Koszałek Opałek, czuwający nad całym magicznym towarzystwem. W występie artystycznym pt. „Zaginiona księga” uczniowie odtworzyli historię szkoły i przedstawili najważniejsze dziedziny działalności społeczności szkolnej, jak edukacja wczesnoszkolna, sport, zajęcia muzyczne, taneczne, kółka językowe, zajęcia świetlicowe, harcerstwo.
Do zobaczenia podczas kolejnego jubileuszu!!!

Previous Post
Next Post