Mein Zimmer, mein Haus

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz

Zdobywanie wiedzy wcale nie musi kojarzyć się jedynie ze szkołą i podręcznikami. Wystarczy proste połączenie nauki i zabawy, aby  dziecko chętnie zdobywało nową wiedzę i pogłębiało zainteresowania.

Taki cel przyświecał kolejnej edycji konkursu językowo – plastycznego dla uczniów klas czwartych „Mein Zimmer, mein Haus”. Zadaniem uczestników było wykonanie makiety jednego z pomieszczeń w domu i opisanie jego wyposażenia w języku niemieckim. Bardziej wytrwali pokusili się na makietę całego domku lub mieszkania. Często korzystali z pomocy rodziców, którym przy tej okazji przypomniały się czasy dzieciństwa.

Nie ma lepszego sposobu, by dowiedzieć się, jak poznawczo, społecznie i emocjonalnie funkcjonuje dziecko, niż wspólne zadanie lub zabawa. Czas spędzony razem na rozrywce pozwala ocenić, jak dziecko znosi porażkę i wygraną, czy rozumie, jakiego rodzaju wsparcia należy udzielić przegranemu, a jak przyjąć gratulacje. Im bardziej zróżnicowane i złożone zadanie, tym więcej procesów umysłowych musi zaangażować młody człowiek, aby z sukcesem uczestniczyć w pracach. Mądrzy dorośli wiedzą, że chcąc nauczyć dziecko lepiej zapamiętywać i skupiać uwagę, zwiększyć jego wiedzę i rozwinąć szkolne umiejętności, najlepiej jest posłużyć się właśnie zabawą.

 

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status