Mein Zimmer, mein Haus

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz

Zdobywanie wiedzy wcale nie musi kojarzyć się jedynie ze szkołą i podręcznikami. Wystarczy proste połączenie nauki i zabawy, aby  dziecko chętnie zdobywało nową wiedzę i pogłębiało zainteresowania.

Taki cel przyświecał kolejnej edycji konkursu językowo – plastycznego dla uczniów klas czwartych „Mein Zimmer, mein Haus”. Zadaniem uczestników było wykonanie makiety jednego z pomieszczeń w domu i opisanie jego wyposażenia w języku niemieckim. Bardziej wytrwali pokusili się na makietę całego domku lub mieszkania. Często korzystali z pomocy rodziców, którym przy tej okazji przypomniały się czasy dzieciństwa.

Nie ma lepszego sposobu, by dowiedzieć się, jak poznawczo, społecznie i emocjonalnie funkcjonuje dziecko, niż wspólne zadanie lub zabawa. Czas spędzony razem na rozrywce pozwala ocenić, jak dziecko znosi porażkę i wygraną, czy rozumie, jakiego rodzaju wsparcia należy udzielić przegranemu, a jak przyjąć gratulacje. Im bardziej zróżnicowane i złożone zadanie, tym więcej procesów umysłowych musi zaangażować młody człowiek, aby z sukcesem uczestniczyć w pracach. Mądrzy dorośli wiedzą, że chcąc nauczyć dziecko lepiej zapamiętywać i skupiać uwagę, zwiększyć jego wiedzę i rozwinąć szkolne umiejętności, najlepiej jest posłużyć się właśnie zabawą.

 

Previous Post
Next Post