Lekcja pierwszej pomocy

9 maja uczniowie klas IVb, IVd i IVe wzięli udział w lekcji pokazowej z udziałem ratownika medycznego pana Macieja Poprawy, na co dzień pracującego w Pogotowiu Ratunkowym w Strzyżowie. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się, jak nieść pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Poinformowano ich, jak pokonać barierę lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy oraz jak powiadamiać służby ratunkowe w sytuacji niebezpiecznej. Uczniowie mogli też pod okiem doświadczonego ratownika, przećwiczyć algorytmy udzielania pomocy w „pigułce”.

Previous Post
Next Post