Lekcja pierwszej pomocy

9 maja uczniowie klas IVb, IVd i IVe wzięli udział w lekcji pokazowej z udziałem ratownika medycznego pana Macieja Poprawy, na co dzień pracującego w Pogotowiu Ratunkowym w Strzyżowie. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się, jak nieść pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Poinformowano ich, jak pokonać barierę lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy oraz jak powiadamiać służby ratunkowe w sytuacji niebezpiecznej. Uczniowie mogli też pod okiem doświadczonego ratownika, przećwiczyć algorytmy udzielania pomocy w „pigułce”.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status