3 Maja

Z okazji 3 maja uczniowie klas 5a i 5c oraz poczet sztandarowy wzięli udział w miejskich obchodach święta. Po pokazach na Rynku uczestniczyli we mszy św. na Placu Solidarności oraz składaniu kwiatów na Placu Gryfitów.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie.

Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

 

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status