3 Maja

Z okazji 3 maja uczniowie klas 5a i 5c oraz poczet sztandarowy wzięli udział w miejskich obchodach święta. Po pokazach na Rynku uczestniczyli we mszy św. na Placu Solidarności oraz składaniu kwiatów na Placu Gryfitów.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie.

Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

 

Previous Post
Next Post