73. rocznica rozstrzelania zakładników obok cegielni

2 lutego 2017r. reprezentacja uczniów naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach 73. rocznicy rozstrzelania polskich zakładników na nasypie kolejowym obok cegielni. Po Mszy Świętej w kościele pw. Ducha Świętego uczestnicy obchodów złożyli kwiaty w miejscu zbrodni. 2 lutego 1944 roku obok dębickiej cegielni doszło do rozstrzelania przez okupanta niemieckiego 54 zakładników.

Był to odwet za akcję, w której zginęło kilkunastu żołnierzy niemieckich. Ofiarami byli więźniowie pochodzący z Rzeszowa, Sędziszowa, Ropczyc oraz Tarnowa przywiezieni z więzień Krakowa, Rzeszowa i Tarnowa do Dębicy. Do dziś nie znane są nazwiska wszystkich ofiar.

Previous Post
Next Post