Zakończenie programu JuniorSport

W grudniu oficjalnie zakończyła się  ostatnia edycja  JuniorSport. Do programu MultiSport, którego operatorem wojewódzkim był Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy, nasza szkoła przystąpiła we wrześniu 2015 roku. Od marca 2016 roku program działał pod nazwą JuniorSport.

Przez blisko 3 semestry w zajęciach wzięło udział 50 uczniów z klas IV – VI. Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu. Liczna grupa młodych sportowców z powodzeniem reprezentowała szkołę w zawodach międzyszkolnych, rozgrywkach  i turniejach.

Wszystkim uczniom biorącym udział w programie dziękujemy za aktywność i zaangażowanie.

       W 2017 roku miejsce JuniorSportu zajmą Szkolne Kluby Sportowe. Mamy nadzieję, że ta nowa sportowa inicjatywa będzie realizowana również w naszej szkole. Lista szkół zakwalifikowanych do programu SKS zostanie ogłoszona przez Szkolny Związek Sportowy     w Rzeszowie  jeszcze w styczniu.

Previous Post
Next Post