Czas i zegary

„Co skraca mi czas? – Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? – Bezczynność!”- pisał o czasie znany niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe. Uczniowie klas piątych, ucząc się zasad określania czasu w języku niemieckim, wykonali zegary, zawierające motywy charakterystyczne dla wybranego kraju niemieckojęzycznego. Jeden z zegarów ma zamontowany mechanizm i odmierza nam godziny i minuty, które pozostały do zakończenia I półrocza.

Previous Post
Next Post