Czas i zegary

„Co skraca mi czas? – Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? – Bezczynność!”- pisał o czasie znany niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe. Uczniowie klas piątych, ucząc się zasad określania czasu w języku niemieckim, wykonali zegary, zawierające motywy charakterystyczne dla wybranego kraju niemieckojęzycznego. Jeden z zegarów ma zamontowany mechanizm i odmierza nam godziny i minuty, które pozostały do zakończenia I półrocza.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status