Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych

SZANOWNI PAŃSTWO!

Prezydium Rady Rodziców dokonało wyboru oferty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „Oświata”.

Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Previous Post
Next Post