Cała Polska czyta dzieciom

W ramach Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w naszej szkole w dniach 29.05. 2016r. – 05.06.2016r.odbył się XV Ogólnopolski Tydzień Czytania. Podsumowaniem tej akcji było zorganizowanie 20.06.2016r. konkursu pod hasłem „Poetycka podróż przez twórczość Tuwimai Brzechwy”.

Wzięli w nim udział uczniowie niepełnosprawni z klas I – III wraz ze swoimi opiekunami. Celem konkursu było zachęcenie uczniów i ich rodziców do lektury wybranych utworów Tuwimai Brzechwy. Podczas turnieju uczniowie wykazali się znajomością twórczości obu poetów rozwiązując z niezwykłym zaangażowaniem przygotowane przez prowadzące Ewę Wodzień i Ewę Gągałę krzyżówki, zagadki i zabawy muzyczne. Zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy. Mimo rywalizacji panowała serdeczna i miła atmosfera. Na zakończenie wszyscy zawodnicy otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.

Cała Polska czyta dzieciom (1) Cała Polska czyta dzieciom (3) Cała Polska czyta dzieciom (2)

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status