Cała Polska czyta dzieciom

W ramach Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w naszej szkole w dniach 29.05. 2016r. – 05.06.2016r.odbył się XV Ogólnopolski Tydzień Czytania. Podsumowaniem tej akcji było zorganizowanie 20.06.2016r. konkursu pod hasłem „Poetycka podróż przez twórczość Tuwimai Brzechwy”.

Wzięli w nim udział uczniowie niepełnosprawni z klas I – III wraz ze swoimi opiekunami. Celem konkursu było zachęcenie uczniów i ich rodziców do lektury wybranych utworów Tuwimai Brzechwy. Podczas turnieju uczniowie wykazali się znajomością twórczości obu poetów rozwiązując z niezwykłym zaangażowaniem przygotowane przez prowadzące Ewę Wodzień i Ewę Gągałę krzyżówki, zagadki i zabawy muzyczne. Zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy. Mimo rywalizacji panowała serdeczna i miła atmosfera. Na zakończenie wszyscy zawodnicy otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.

Cała Polska czyta dzieciom (1) Cała Polska czyta dzieciom (3) Cała Polska czyta dzieciom (2)

Previous Post
Next Post
welcome image