225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3Maja (2)

Rankiem 3 maja 1791 r. po otwarciu obrad sejmowych odczytano depesze dyplomatyczne wskazujące, że Polsce grozi kolejny rozbiór. Ignacy Potocki zwrócił się do króla: "abyś nam odkrył widoki swoje ku ratowaniu ojczyzny". Poniatowski odparł, że jest nim uchwalenie wielkiej reformy. Natychmiast przegłosowano uchwalenie Ustawy Rządowej. Król zaprzysiągł konstytucję: "Przysięgłem Bogu, żałować tego nie będę".

Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Sejm miał być zwoływany co dwa lata.

W 225 rocznicę tego wydarzenia oraz w ramach obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski na rynku odbyły się uroczystości miejskie, uświetnione występem grupy SAFO oraz wojów z Osady Słowiańskiej w Stobiernej.

Na Placu Solidarności odprawiono uroczystą Mszę Świętą w 35. Rocznicę pierwszej Mszy Św. w tym miejscu.

W uroczystościach wzięli licznie udział uczniowie klas piątych naszej szkoły, harcerze, nauczyciele oraz poczet sztandarowy.

3Maja (1) 3Maja (8) 3Maja (7) 3Maja (6) 3Maja (5) 3Maja (4) 3Maja (3)

Previous Post
Next Post