UKS Jedenastka
Sport
Zawody
ODDZIAŁ ZEROWY ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY WYCIECZKI PÓŁKOLONIE KONKURSY OLIMPIJCZYCY LAUREACI FINALIŚCI ZAINWESTUJ NAJLEPIEJ W SWOJE DZIECKO Edukacja DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3Maja (2)

Rankiem 3 maja 1791 r. po otwarciu obrad sejmowych odczytano depesze dyplomatyczne wskazujące, że Polsce grozi kolejny rozbiór. Ignacy Potocki zwrócił się do króla: "abyś nam odkrył widoki swoje ku ratowaniu ojczyzny". Poniatowski odparł, że jest nim uchwalenie wielkiej reformy. Natychmiast przegłosowano uchwalenie Ustawy Rządowej. Król zaprzysiągł konstytucję: "Przysięgłem Bogu, żałować tego nie będę".

Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Sejm miał być zwoływany co dwa lata.

W 225 rocznicę tego wydarzenia oraz w ramach obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski na rynku odbyły się uroczystości miejskie, uświetnione występem grupy SAFO oraz wojów z Osady Słowiańskiej w Stobiernej.

Na Placu Solidarności odprawiono uroczystą Mszę Świętą w 35. Rocznicę pierwszej Mszy Św. w tym miejscu.

W uroczystościach wzięli licznie udział uczniowie klas piątych naszej szkoły, harcerze, nauczyciele oraz poczet sztandarowy.

3Maja (1) 3Maja (8) 3Maja (7) 3Maja (6) 3Maja (5) 3Maja (4) 3Maja (3)

PARTNERZY SZKOŁY