Uroczystości na Górze Śmierci

GórzaŚmierci (4)27 kwietnia 2016 r. przedstawiciele klas szóstych i poczet sztandarowy wzięli udział w uroczystościach na Górze Śmierci w Pustkowie. Myślą przewodnią spotkania było oddanie hołdu i przywrócenie pamięci o tysiącach więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie.

Na te szczególne uroczystości przybyli więźniowie Pustkowskiego Obozu Pracy. Obóz utworzono jesienią 1940 roku, początkowo obok stacji kolejowej Kochanówka Pustków dla robotników potrzebnych przy budowie instalacji poligonowych, których pozyskano spośród okolicznej ludności pochodzenia żydowskiego oraz przywiezionych jeńców belgijskich. Od lata 1940 r. do budowy obozu dowożono Żydów m.in. z Dębicy, Mielca, Ropczyc i Sędziszowa. W październiku 1940 obóz założono u podnóża Królowej Góry, około dwóch kilometrów od stacji. W pierwszym okresie znajdowało się w obozie około 800 więźniów, w późniejszym okresie 2,5 tysiąca, a okresowo nawet ponad 4 tysiące.

Obóz w Pustkowie składał się z części dla Żydów, dla jeńców radzieckich i obozu karnego dla Polaków. Ocenia się, że w okresie funkcjonowania obozu przebywało w nim ok. 14 tysięcy Żydów, z czego ok. 7 tysięcy zginęło lub zostało zamordowanych; oprócz nich straciło tu życie ok. 5 tys. jeńców radzieckich i 3 tys. Polaków. Łączna liczba śmiertelnych ofiar obozu wynosi około 15 tysięcy osób.

GórzaŚmierci (3) GórzaŚmierci (2) GórzaŚmierci (1)

 

Previous Post
Next Post
welcome image