Pani Alicja Prus

alaprus

Pani Alicja Prus – 12 lutego 2016r. powierzono jej pełnienie obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy. W naszej szkole pracuje od 1 września 1993r. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pracę rozpoczęła na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Jest specjalistą z zakresu terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania i edukacji uczniów autystycznych.

Od roku 2007 pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły.

 

Jest osobą zorganizowaną. Przez cały okres swojej pracy realizowała zadania służące podnoszeniu jakości pracy szkoły. Rzetelnie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Zaprezentowała się jako nauczyciel sumienny, twórczy, z ogromną wyobraźnią i inicjatywą. Troszczy się o dobro wszystkich uczniów. Od samego początku leży jej na sercu dobro dzieci niepełnosprawnych, jest współtwórcą idei integracji w naszej szkole, była wychowawcą jednej z pierwszych klas integracyjnych. W swych działaniach kieruje się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza najbardziej potrzebującego.

Życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku!

 

Previous Post
Next Post