Pan Wojciech Iwasieczko

wojciechiwasieczko

Pan Wojciech Iwasieczko – 12 lutego 2016r. został mianowany wiceburmistrzem miasta Dębica i zakończył prawie 18-letni okres pracy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy.

Pracę w naszej szkole rozpoczął w roku szkolnym 1998/1999 jako nauczyciel informatyki i techniki. W 1999r. został zastępcą dyrektora, a od 2007r. pełnił funkcję dyrektora szkoły. Bardzo dobrze wywiązywał się z zadań związanych z kierowaniem szkołą. To rzetelny, kompetentny, otwarty na pomysły i opinie podwładnych oraz rodziców dyrektor szkoły, bardzo dobry nauczyciel oraz doskonały menager.

Zawsze dbał o perspektywiczny rozwój placówki, która pod jego kierunkiem odnosiła znaczące sukcesy. Czterokrotnie SP 11 uzyskała tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”, a w latach 2011/12, 2013/14 i 2014/15 zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych w województwie.

Za trud włożony w organizację pracy szkoły składamy serdeczne podziękowania i życzymy dalszych sukcesów na nowym stanowisku.

Poprzedni wpis
Następny wpis
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status