Pan Wojciech Iwasieczko

wojciechiwasieczko

Pan Wojciech Iwasieczko – 12 lutego 2016r. został mianowany wiceburmistrzem miasta Dębica i zakończył prawie 18-letni okres pracy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy.

Pracę w naszej szkole rozpoczął w roku szkolnym 1998/1999 jako nauczyciel informatyki i techniki. W 1999r. został zastępcą dyrektora, a od 2007r. pełnił funkcję dyrektora szkoły. Bardzo dobrze wywiązywał się z zadań związanych z kierowaniem szkołą. To rzetelny, kompetentny, otwarty na pomysły i opinie podwładnych oraz rodziców dyrektor szkoły, bardzo dobry nauczyciel oraz doskonały menager.

Zawsze dbał o perspektywiczny rozwój placówki, która pod jego kierunkiem odnosiła znaczące sukcesy. Czterokrotnie SP 11 uzyskała tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”, a w latach 2011/12, 2013/14 i 2014/15 zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych w województwie.

Za trud włożony w organizację pracy szkoły składamy serdeczne podziękowania i życzymy dalszych sukcesów na nowym stanowisku.

Previous Post
Next Post