Samorząd Uczniowski

Jak co roku na przełomie września i października odbywa się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Z tej okazji przygotowane zostały plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które odbyły się 20 października 2015r. W głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniono samorządową reprezentację szkoły.

Spośród wszystkich oddanych głosów największą ilość uzyskali i będą pełnić w Samorządzie następujące funkcje:

1.Weselak Zofia – Przewodnicząca SU

2.Zarzeczny Caroline – Zastępca Przewodniczącego SU

Kocaj Michał – Zastępca Przewodniczącego SU

3. Kamila Nosal – członek SU

Martyna Josypów – członek SU

 

Mały Samorząd Uczniowski kl. I – III reprezentować będą

Natalia Przybysz

Matylda Rostowska

Maria Chęciek

 

Previous Post
Next Post