Egzamin szóstoklasistów

egzaminUczniowie klas szóstych przystąpili 1 kwietnia do pierwszego poważnego sprawdzianu swojej wiedzy.

Egzamin podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki. Uczniowie mieli do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Ta część trwała 80 minut.

Po przerwie, o godzinie 11:45, rozpoczęła się druga część sprawdzianu – test z języka angielskiego. Tym razem wszystkie zadania były zadaniami zamkniętymi, a ich rozwiązywanie trwało 45 minut.

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 29 maja.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status