Egzamin szóstoklasistów

egzaminUczniowie klas szóstych przystąpili 1 kwietnia do pierwszego poważnego sprawdzianu swojej wiedzy.

Egzamin podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki. Uczniowie mieli do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Ta część trwała 80 minut.

Po przerwie, o godzinie 11:45, rozpoczęła się druga część sprawdzianu – test z języka angielskiego. Tym razem wszystkie zadania były zadaniami zamkniętymi, a ich rozwiązywanie trwało 45 minut.

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 29 maja.

Previous Post
Next Post